Techafull Model

Techafull ile hem kendiniz hem de çevreniz için iyilik yapın.

Bireyler başlarına gelecek muhtemel zararların karşılanması için Techafull yardımlaşma havuzuna katılırlar.

Techafull sigorta ürünlerinden herhangi biri alınarak yardımlaşma havuzuna dahil olunur.

Techafull havuzunda toplanan bu tutar katılımcıların faydasına olacak şekilde değerlendirilir.

Tutarın değerlendirilmesi Ethics Council’in onay verdiği faizsiz enstrümanlar üzerinden gerçekleştirilir.

Sigortacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için yönetim giderleri Techafull havuzundan karşılanır.

Yönetim Giderleri

Acenta Komisyonu

Çalışan Giderleri

Genel İdare Giderleri

Pazarlama Giderleri

Danışmanlık Giderleri

Dönem içerisinde katılımcılardan hasara uğrayanların zararları Techafull havuzundan karşılanır.

Güçlü sermaye yapısıyla Techafull, zararların karşılanması için havuza güvence oluşturmaktadır.

Dönem bitiminde Techafull havuzunda kalan bakiye katılımcılar adına bağış olarak değerlendirilir.

Techafull katılımcıları kendilerini güvenceye alırken çevrelerindeki iyiliğe de ortak olurlar.

Geleneksel Sigorta

Techafull Model

Çalışma esası

 • Risk Transferi

  Katılımcılar risklerini sigorta şirketine transfer eder.

 • Dayanışma ve Yardımlaşma

  Katılımcılar arası dayanışma ve yardımlaşma esaslıdır.

Sigorta Şirketinin Rolü

 • Doğrudan risk sahibi

  Sigortalılar ve şirket arasında birebir ilişki mevcuttur.

 • Vekil

  Techafull, katılımcılar adına sigortacılık faaliyetlerini yürütür ve sigortacı yerine «vekil» olarak adlandırılır.

Şer’i uygunluk

 • Danışma komitesi hizmeti yoktur.

  Danışma komitesi hizmeti yoktur.

 • Danışma Kurulu

  Techafull, fıkıh alanında uzman üyelerden oluşan danışma kurulundan hizmet alır.

Toplanan Primler

 • Sigorta Şirketi

  Ödenen primlerin sahipliği sigorta şirketine aittir.

 • Techafull Havuzu

  Toplanan primler katılımcıların ortak sahipliğinin olduğu Techafull havuzuna aktarılmakta ve vekil tarafından yönetilmektedir.

Toplanan primlerin değerlendirilmesi

 • Kısıtlama yok

  Herhangi bir sınırlama mevcut değildir.

 • Katılım Finans İlkelerine Uygun

  Techafull havuzundaki varlıklar katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilir.

İcazet Belgesi

Ürün ve hizmetlerimiz İslami Prensiplere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Detaylar

Danışma Kurulu Üyeleri

Fıkıh alanında uzman üyelerden oluşan Danışma Kurulundan hizmet almaktadır

Detaylar

Danışma Kurulu Raporları

Danışma Kurulu çalışmaları her yıl düzenli olarak raporlanmaktadır.

Detaylar

Techafull İslami Sigortacılık İcazet Belgesi

Download

Prof. Dr. M. Abdurrezzak TABTABAEI

Danışma Komitesi Başkanı

Mehmet ODABAŞI

Danışma Komitesi Üyesi

Usama A. Hadı Hamza

Murakıp