Techafull Model

Techafull ile hem kendiniz hem de çevreniz için iyilik yapın.

Bireyler başlarına gelecek muhtemel zararların karşılanması için Techafull yardımlaşma havuzuna katılırlar.

Techafull sigorta ürünlerinden herhangi biri alınarak yardımlaşma havuzuna dahil olunur.

Techafull Techafull Model Yardımlaşma Havuzu
Techafull Techafull Havuzu

Techafull havuzunda toplanan bu tutar katılımcıların faydasına olacak şekilde değerlendirilir.

Tutarın değerlendirilmesi Ethics Council’in onay verdiği faizsiz enstrümanlar üzerinden gerçekleştirilir.

Sigortacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için yönetim giderleri Techafull havuzundan karşılanır.

Yönetim Giderleri

Acenta Komisyonu

Çalışan Giderleri

Genel İdare Giderleri

Pazarlama Giderleri

Danışmanlık Giderleri

Techafull Yönetim Giderleri
Techafull Techafull Havuzu

Dönem içerisinde katılımcılardan hasara uğrayanların zararları Techafull havuzundan karşılanır.

Güçlü sermaye yapısıyla Techafull, zararların karşılanması için havuza güvence oluşturmaktadır.

Dönem bitiminde Techafull havuzunda kalan bakiye katılımcılar adına bağış olarak değerlendirilir.

Techafull katılımcıları kendilerini güvenceye alırken çevrelerindeki iyiliğe de ortak olurlar.

Techafull Techafull Model Bağışı

Geleneksel Sigorta

Techafull Model

Çalışma esası

 • Risk Transferi

  Risk Transferi

  Katılımcılar risklerini sigorta şirketine transfer eder.

 • Dayanışma ve Yardımlaşma

  Katılımcılar arası dayanışma ve yardımlaşma esaslıdır.

Sigorta Şirketinin Rolü

 • Doğrudan risk sahibi

  Doğrudan risk sahibi

  Sigortalılar ve şirket arasında birebir ilişki mevcuttur.

 • Vekil

  Techafull, katılımcılar adına sigortacılık faaliyetlerini yürütür ve sigortacı yerine «vekil» olarak adlandırılır.

Şer’i uygunluk

 • Danışma komitesi hizmeti yoktur.

  Danışma komitesi hizmeti yoktur.

  Danışma komitesi hizmeti yoktur.

 • Danışma Kurulu

  Techafull, fıkıh alanında uzman üyelerden oluşan danışma kurulundan hizmet alır.

Toplanan Primler

 • Sigorta Şirketi

  Sigorta Şirketi

  Ödenen primlerin sahipliği sigorta şirketine aittir.

 • Techafull Havuzu

  Toplanan primler katılımcıların ortak sahipliğinin olduğu Techafull havuzuna aktarılmakta ve vekil tarafından yönetilmektedir.

Toplanan primlerin değerlendirilmesi

 • Kısıtlama yok

  Kısıtlama yok

  Herhangi bir sınırlama mevcut değildir.

 • Katılım Finans İlkelerine Uygun

  Techafull havuzundaki varlıklar katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçlarında değerlendirilir.

SSS

 • Bağışlar ne zaman yapılıyor?

  Dönem sonunda Techafull havuzunda bakiye kalması durumunda takip eden 3 ay içerisinde poliçe süresi dolan katılımcılar adına bağış yapılmaktadır.

 • Havuzdaki para hasarları karşılamaya yetmezse ne olur?

  Güçlü sermaye yapısıyla Techafull daima müşterilerinin yanındadır. Katılımcıların herhangi bir şekilde mağdur olmaması için havuzdaki tutarı sürekli olarak denetlemekte ve daima havuzda yedek sermaye bulundurulmaktadır.

 • Techafull havuzundaki tutar ne zaman değerlendirmeye başlanıyor?

  Techafull havuzu, katılımcıların menfaatini korumak ve havuzdaki miktarı çoğaltmak amacıyla İslami finans ilkelerine uygun bir şekilde ve sigorta süresince eş zamanlı olarak değerlendirilir. Bunun için herhangi bir başlangıç şartı bulunmamaktadır.

 • Hangi kurumlara bağışta bulunuyorsunuz?

  Dönem sonunda Techafull havuzunda bakiye kalması durumunda bu tutar katılımcılar adına Ethics Council’in uygun gördüğü kurumlara bağış yapılmaktadır.

 • Techafull havuzundaki tutar hangi yatırım araçlarında değerlendirilmektedir?

  Techafull havuzunda bulunan tutarlar, Ethics Council tarafından İslami Finans İlkeleri’ne uygunluğu onaylanmış olan;

  • Katılım bankalarında açılacak katılma hesaplarında,
  • Katılım endeksine uygun hisse senetleri veya Ethics Council tarafından onaylanan ve dönemsel gözden geçirmeler ile güncellenen hisse senetlerinin veya endeksinde,
  • Faizsiz yöntemlerle gerçekleştirilecek altın, gümüş ve döviz alım-satım işlemlerinde,
  • Altın gümüş ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı faizsiz yöntemle yatırım yapılabilecek sermaye piyasası araçlarında,
  • Türkiye’de veya yurt dışında ihraç edilen ve ihraç eden kuruluşun Ethics Council tarafından onaylanmış sukuk (kira sertifikası) ve benzeri faizsiz getiri veya yatırım araçlarında,
  • Kurucunun Ethics Council tarafından onaylanmış Faizsiz Yatırım Fonları ve Faizsiz Borsa Yatırım Fonlarında,
  • Ethics Council tarafından onaylanan diğer yatırım araçlarında değerlendirilmektedir.
 • Ürün ve hizmetleriniz Helal mi?

  Techafull, tüm süreç ve faaliyetlerini fıkıh alanında uzman kişilerden oluşan Ethics Council’in sürekli gözetim ve denetimi altında gerçekleştirmektedir. İcazet Belgemize «***» bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Techafull İcazet Belgesi

İcazet Belgesi

Ürün ve hizmetlerimiz İslami Prensiplere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Detaylar
Techafull Danışma Kurulu Üyeleri

Danışma Kurulu Üyeleri

Fıkıh alanında uzman üyelerden oluşan Danışma Kurulundan hizmet almaktadır

Detaylar
Techafull Danışma Kurulu Raporları

Danışma Kurulu Raporları

Danışma Kurulu çalışmaları her yıl düzenli olarak raporlanmaktadır.

Detaylar

Techafull İslami Sigortacılık İcazet Belgesi

İndir

Prof. Dr. M. Abdurrezzak TABTABAEI

Danışma Komitesi Başkanı

Mehmet ODABAŞI

Danışma Komitesi Üyesi

Usama A. Hadı Hamza

Murakıp

DANIŞMA KOMİTESİ'NİN 2023 YILI UYGUNLUK GÖRÜŞÜ

İndir